poniedziałek, 5 kwietnia 2021

Wpis 105. Życzenia świąteczne i powszednie, kwiecień 2021

Zdjęcie zostało pobrane ze strony:

https://svetigora.com/vladika-grigorije-ne-mogu-da-se-otmem-utisku-da-je-danas-vaskrs-da-je-danas-pobjeda/

Niniejszy list został wysłany w odpowiedzi na ten napisany przez mojego krewnego, który jest Serbem wyznania prawosławnego. Rzadko do siebie pisujemy, bo tak naprawdę staram się tego nie robić za często, by uniknąć tego zapalczywego uwielbienia jego własnego narodu serbskiego (żeby nie napisać: fanatyzmu) i ślepego zapatrzenia w „Matkę Rosję”, jak sam często to określa. Nie mam nic przeciwko Rosji, ani żadnemu innemu narodowi, nawet temu „wybranemu”, ponieważ my wszyscy, zwykli ludzie mieszkamy tutaj, na tej Planecie użyczonej nam przez naszego wspólnego Boga Ojca Jahwe – byśmy w pokoju korzystali z tej wspaniałej gościny Matki Ziemi i Matki Przyrody, które również tak wielką i wspaniałą miłością nas darzą, więc bądźmy jej godni potwierdzając to tym, jakimi to zgodnymi i współpracującymi ze sobą Dziećmi Bożymi jesteśmy, prawda?

.

Najpierw jego list napisany do mnie, a następnie odpowiedź z mojej strony.

Chociaż jako prawosławny serbski chrześcijanin będę obchodził Wielkanoc 2-go maja, dla wielu naszych przyjaciół na całym świecie jest dzisiaj Wielki Czwartek. Kościoły chrześcijańskie, które stosują się do kalendarza gregoriańskiego, podobnie jak wiele zachodnich kościołów chrześcijańskich, obchodzą Wielkanoc w pierwszą niedzielę po paschalnej pełni Księżyca w dniu równonocy wiosennej lub tuż po niej. Dla uproszczenia równonoc jest ustalona na 21-wszy dzień marca. Paschalna pełnia zawsze wypada 14-go dnia miesiąca księżycowego. Ponieważ dawne obliczenia nie uwzględniały pewnych ruchów Księżyca, data ta może nieznacznie różnić się od astronomicznej pełni Księżyca.

Niektóre kościoły chrześcijańskie, podobnie jak wiele kościołów prawosławnych, stosują się do kalendarza juliańskiego, zarówno w przypadku świąt ruchomych, jak i wszystkich uroczystości religijnych. Ze względu na te różne sposoby obliczania różne wyznania chrześcijańskie mogą obchodzić to święto w różne dni. 

Wielkanoc jest zwieńczeniem Męki Pańskiej, poprzedzonej Wielkim Postem. Nowy Testament uczy, że zmartwychwstanie Jezusa, które upamiętnia Wielkanoc, jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Zmartwychwstanie ustanowiło Jezusa jako potężnego Syna Bożego i jest brane jako dowód, że Bóg będzie sądził świat sprawiedliwie. Bóg dał chrześcijanom „nowe narodzenie w żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z martwych”. Chrześcijanie, przez wiarę w Boże Dzieło, zostają duchowo zmartwychwstali z Jezusem, aby mogli kroczyć nowym sposobem życia. 

Tak więc wszystkim, którzy obchodzicie te wspaniałe dni, Święte Świętych w naszych kalendarzach w tym tygodniu, życzymy pokoju i szczęścia w zmartwychwstaniu naszego Pana i pamiętamy o wszystkich na świecie, którzy w jakiś sposób cierpią, gdy się modlimy za nich!!!

 

Odpowiedź:

My każdego dnia modlimy się za wszystkich naszych krewnych, znajomych i sąsiadów. O wszystkich też myślimy dobrze i nie chowamy żadnej urazy. Wszystkim bez wyjątku zawsze życzymy tego, co najlepsze: zdrowia, dobrobytu, miłości, a zwłaszcza błogosławieństw Boga Ojca Jahwe w każdym dniu życia.

Sami już od wielu lat nie obchodzimy tych ani innych świąt watykańskich, ponieważ zostały one przekłamane i zmienione na potrzeby tego zakłamanego systemu, jaki mamy od wielu tysięcy lat, a który teraz chce dobić ludzkość tą zmyśloną i opracowaną w ośrodkach naukowych pandemią, żeby wprowadzić ten ich upragniony rząd światowy, czyli ostateczny ucisk dla całej ludzkości.

Razem z moją małżonką codziennie ciężko pracujemy pisząc, nagrywając, tłumacząc, a przede wszystkim pracując nad sobą, krocząc drogą Prawdy i Miłości. Przynajmniej staramy się i bardzo nam na tym zależy. Jest to praca nad świadomością.

Co do świąt, to nawiązujemy do dawnych uroczystości naszych Praojców Słowian. A są to tradycje mające wiele, wiele tysięcy lat, jeszcze przed Potopem, na długo zanim Watykan swoimi mackami oplótł spory kawałek tego świata.

Szczodre Gody i Jare Gody są nam bardzo bliskie, a odrzucamy kłamstwa Watykanu, ponieważ Syn Boży Jezus nie umarł za nasze grzechy ani dlatego, żeby nas wykupić od śmierci. Duch jest nieśmiertelny, więc śmierć nigdy nie panowała nad nami. Grzechu nie ma tak samo jak nie ma ani piekła, ani diabła. To są następne kłamstwa Watykanu.

Syn Boży Jezus umarł, żeby dać nam więcej czasu, więcej czasu na poprawę naszego życia zanim nastąpi Sąd Ostateczny, bo czasy, w których teraz żyjemy, to Czasy Ostateczne. I to też jest prawdą, że podlegamy reinkarnacji. Wszyscy ich mamy bardzo dużo, więc nie pierwszy raz urodziliśmy się na Ziemi.

A historia Słowian jest wielka i bardzo długa, większa od wielkiego królestwa Słowian, którego obszar rozciągał się od Uralu aż po rzekę Łabę. Już w Biblii zostaliśmy wymienieni jako Lewici – wyznaczeni do noszenie Arki Przymierza. Nasze korzenie sięgają więc kilkunastu tysięcy lat wstecz i dobrze pamiętają czasy Atlantydy, jej wielkość, świetność, dobrobyt i prawdziwe wierzenia w Boga Ojca.

A właściwie, to prawdziwa wiara nie polega na tym, że wierzymy w istnienie Pana Boga, bo Jego istnienie nie podlega żadnej wątpliwości, lecz prawdziwa wiara jest wtedy, gdy się Go słuchamy. Wierzymy w to, co On do nas mówi i jesteśmy Jemu posłuszni we wszystkim, czego od nas oczekuje!

Prawdziwa wiara, to pełne zaufanie Bogu Ojcu, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia, nawet z narażeniem całego swojego majątku, wszystkich swoich pieniędzy. Mogę wszystko stracić, dom, pieniądze, samochód, zdrowie, życie, ale nigdy nie wyrzeknę się wiary w każde słowo Boga Ojca, jakie do mnie kieruje.

Taka właśnie jest wiara, jaka wynika z Biblii, bo tak wierzyli dawni prorocy i mężowie boży, i wierne służebnice, i wszystkie dzieci Boże.

A jeśliby stało się tak, że teraz straciłbym swoje życie, to przecież i tak narodzę się ponownie i znów będę żyć w ciele, bo jako duch żyję wiecznie i śmierć nie ma nade mną żadnej, ale to żadnej władzy! W Bogu Ojcu żyję wiecznie! Na zawsze!

Dziękujemy za życzenia i najbardziej liczy się dla nas Twoja pamięć o nas, Bracie Słowianinie. Pamiętaj proszę, że w naszych sercach Ty, jak i Twoja rodzina zawsze macie swoje miejsce, jako dla gości nam miłych i bliskich.