czwartek, 25 maja 2017

Wpis 21. „Na Drodze Do Potęgi Umysłu” - uwierzyć by zobaczyć.


Z pewnością zagadnienie potężnej siły sprawczej umysłu, wiary, jest bardzo szerokie. Próba jego bardzo krótkiego, częściowego omówienia została podjęta w książeczce, zatytułowanej tak jak początek nazwy tego wpisu. A najwłaściwszym jej streszczeniem będzie tylko jedno słowo - czyny. Do tego właśnie sprowadza się potęga umysłu, właśnie do działania. Działania najczęściej wbrew wszystkim i wszystkiemu, choćby wbrew całemu światu. Kiedy naprawdę w coś głęboko wierzymy, to nie ma takiej siły, jaka by nas mogła od tego odwieść czy w tym nam przeszkodzić. I na tym polega wielka tajemnica wiary, potęgi umysłu. Nie przestawać wierzyć, aż stanie się cud, jaki ujrzymy na własne oczy, gdyż stanie się on faktem.
.