niedziela, 8 maja 2016

Wpis 4. DEKLARACJA PRAW MATKI ZIEMI

W wyniku starań rodowitych mieszkańców Andów, dnia siódmego grudnia roku 2010-go rząd Boliwii oraz jej prezydent Evo Morales wydał pierwszą i jedyną, jak do tej pory, Deklarację Praw Matki Ziemi. O tym, jak bardzo ten akt prawny jest doniosły, może świadczyć podjęcie formalnej obrony naszej Dawczyni Życia, upomnienie się o jej niezaprzeczalne i święte prawa, jakie szanować i przestrzegać wszyscy bez wyjątku zawsze skrupulatnie powinniśmy..
.