czwartek, 26 grudnia 2019

Wpis 83. Tak zwane święta „Bożego Narodzenia” wcale nimi nie są


Przede wszystkim z racji takiej, że to nie Pan Bóg się narodził, lecz Jego Syn Jezus, który o sobie zawsze mówił, że jest Synem Bożym. Pan Bóg jest Jeden, a takie określenie jak „w Trójcy Jedyny” i sama nauka o Jego trzech osobach jest zwykłym wymysłem watykanizmu, a raczej kapłanów na usługach tego zakłamanego systemu. Jest to także przykład kłamliwych nauk ludzkich, jakich jest jeszcze wiele w tych tak zwanych religiach chrześcijańskich. Jest to sprawa zasadnicza. Trzeba bowiem umieć odróżnić właśnie wypaczanie Prawdy przez ludzki, którzy robią to celowo i w pełni świadomie, i umieć skupić się na rzeczywistych prawdach wiary. Zresztą i samo pojęcie, jakim jest „wiara” również zostało zmienione i przekłamane. Otóż prawdziwa wiara nie polega na tym, że wierzymy w istnienie Pana Boga. Jego istnienie nie podlega najmniejszej wątpliwości i nie jest przedmiotem wiary. Jest to niepodważalna wiedza, że tak jest. Prawdziwa wiara zaś polega na (jak mówi Biblia) słuchaniu się, na posłuszeństwie samemu Ojcu Stworzycielowi. Wiara to wierzyć Mu na Słowo i podążać za Jego Słowem. Wierzyć temu wszystkiemu, co Ojciec Stworzyciel nam mówi, przekazuje i wieść nasze życie zgodnie z Jego wskazaniami. A takie ujęcie wiary całkowicie zmienia duchowy wymiar naszego wewnętrznego życia. 
.