wtorek, 26 lutego 2019

Wpis nr 76. Ludzkość - jedna cywilizacja na Ziemi


Skoro znajdujemy się na drodze doskonalenia, idziemy drogą ku lepszemu życiu na Ziemi, więc nie może być inaczej niż pełna Jedność całego rodzaju ludzkiego. Oczyszczanie na Ziemi trwa w najlepsze, a przecież jeszcze się nasili i to bardzo. W związku z tym rodzaj ludzki czeka nowa jakość. Jest nam przeznaczone wznieść się na wyżyny wartości duchowych, wartości pochodzących z samej wysokości Wymiaru Doskonałego. Tak więc żeby należeć do wielkiego grona rodziny kosmicznych cywilizacji, i to cywilizacji najbardziej rozwiniętych, wskazane jest uprzednie uporządkowanie i tej dziedziny naszego istnienia na tej Planecie Ziemia. Jedna ludzkość, jedna cywilizacja na Ziemi, prawdziwi Ziemianie, żyjący w zgodzie, pokoju, dobrobycie, szczęściu, zdrowiu, a co najważniejsze - oddający należną chwałę i cześć Jedynemu Ojcu Stworzycielowi Jahwe na wzór starożytnych cywilizacji, biorący przykład ze swoich pradawnych przodków i świętych praojców, naszych starożytnych bogów.
.