sobota, 23 grudnia 2017

piątek, 22 grudnia 2017

Wpis 60. Piszę, bo muszę

Duch Święty - Duchowy Opiekun Ziemi i Ludzi EA wyznał:

„Zadaniem Moim jest rzucić garść myśli, które mogą pobudzić do zdrowego poglądu na świat, do myślenie Waszego. A zdrową nazywam taką świadomość, która widzi rację istnienia i utwierdza w przekonaniu, że warto żyć, padać i wznosić się, bo taka droga wiedzie do pokonanie chaosu. Chcę wzmocnić w każdym z Was siłę woli w szamotaniu się ze złem. To tak ważne!”


Wielka głębia tych słów zawiera najważniejszą rację życia, życia takiego, jakie jest rozumne i jakiemu przyświeca najszczytniejszy cel w życiu, żeby było ono uporządkowane i polegało na stałym dążeniu do doskonałości. I już. Wydawać by się mogło, że niewiele, lecz w zderzeniu z codzienną rzeczywistością może się okazać, jak daleko nam jeszcze do takiej właśnie niezłomnej postawy, by zło zawsze w sobie pokonywać.
.