sobota, 1 lutego 2020

Wpis 88. Doskonałość poprzez małe osiągnięcia

Długo się zabierałem do napisania tego wpisu. Jakoś nie łatwo jest mi zmierzyć się z tym tematem. Oczywiście - sam niczego nie jestem w stanie uczynić, osiągnąć i zawsze powtarzam, że razem, czyli z Duchem Opiekuńczym, którego nazywamy też Aniołem Stróżem, wszystko mogę zrobić jak najlepiej, bo tu chodzi o tę Najwyższą Moc z Wysokości, dzięki której wszystko jest możliwe. A to w myśl polskiego powiedzenia, mądrości: „bez Pana Boga ani do proga”. Bez Jego wsparcia nawet najprostsza czynność jest dla nas niewykonalna, więc w każdym doskonałym czynie przejawia się Jego Boskość. To tak, jakbyśmy przez doskonałość bezpośrednio z Nim obcowali i tę nierozerwalną Jednię mieli. I w tym właśnie rzecz: utrzymywać stale i nieprzerwanie tę doskonałą nić doskonałego połączenia z Doskonałym Ojcem Stworzycielem. I na tym polega wiara, żeby dzieci słuchały się Ojca i wypełniały Jego Świętą wolę. A to nie z przymusu, lecz ze zrozumienia i chcenia. (A przedmiotem wiary nie jest, jak to nam kłamie i ciągle łże watykanizm, czy Bóg istnieje czy też nie. Przecież nie podlega żadnej, choćby najmniejszej wątpliwości Jego Istnienie, a ta pewność wynikać powinna co najmniej z podstawowej zdolności myślenia, co, jak niestety widać, wielu ludziom skutecznie zostało odebrane. Zresztą, w wielu przypadkach za ich własnym przyzwoleniem).
.

środa, 29 stycznia 2020

Wpis 87. Pożary w Australii, śnieg w Indiach oraz wulkany


Odpowiedź MowaZetan: Czy australijskie pożary szaleją w całym kraju pod koniec 2019-go roku z powodu suszy i upałów? Te czynniki przyczyniają się do tego, ale podniesienie Płyty Indo-Australijskiej jest również czynnikiem. Podobnie jak pożary w Kalifornii są spowodowane częściowo wsuwaniem się płyty pacyficznej, pchającej tę pod Kalifornią, tak Australia ma do czynienia z następstwami ruchu płyt tektonicznych. Płyta Indo-Australijska jest przesuwana pod Tybetem, a następnie unosi się na krawędzi Nowej Zelandii, tworząc pod nią pustkę, którą gorąca, stopiona lawa pospiesznie wypełnienia. Owa tymczasowa rzeka lawy ogrzewa Australię i ociepliła prądy oceaniczne na wschód od Nowej Zelandii.
.

niedziela, 26 stycznia 2020

Wpis 86. Franciszek, pierścień i proroctwo o ostatnim papieżu. (Ruchy płyt tektonicznych)Odpowiedź MowaZetan: Ostatnie nagrania pokazują, że papież Franciszek jest niechętny temu, żeby wierni chwytali jego prawą dłoń by pocałować pierścień. Całowanie pierścienia papieskiego jest długoletnią tradycją okazania szacunku i czci, choć zarówno Franciszek, jak i jego poprzednik starali się zniechęcać do tej tradycji. Czy papież Franciszek wyrywając swą dłoń tym, którzy chcieliby ucałować jego pierścień, obawiał się rozprzestrzenienia zarazków wśród mas, jak twierdził? Jeśli tak, to obawa ta nie pojawiła się wcześniej, gdy papież Franciszek uroczyście całował stopy innych i błogosławił oszpeconych i udręczonych, przytulając ich i obejmując.
.