środa, 31 marca 2021

Wpis 103. Krąg w zbożu „EA - Enki” jest odkodowany oraz częstotliwość 432Hz

Przekład ze strony: https://www.michaelleehill.net/blogs/news/crop-circle-decoded-energy-432-messages-from-ea-enki-of-the-anunnaki

Uwaga: niniejsze tłumaczenie w swojej merytorycznej zawartości jest uzupełnione danymi, jakie zostały zaczerpnięte z „Zaginionej Księgi Enki” oraz z przekazów myślowych Duchowego Opiekuna Ziemi EA, dostępnych na stronie internetowej Misji Faraon: http://misjafaraon.com/sesja1/

 

Michael Lee Hill, 18-ty dzień sierpnia 2018-ty rok

 Krąg w zbożu odkodowany! - Energia oraz 432 - Przesłanie EA-Enki - Anunnaki!

Odkodowany krąg w zbożu, Energia i 432Hz potwierdzone przez obrazowanie dźwięku - przesłanie EA-Enki - Anunnaki

W roku 2010-tym w Poirino we Włoszech dokładna liczba „gwiazd” w obrazie układu kręgu zbożowego określiła słynne równanie Alberta Einsteina E=mc2, co zostało wyrażone w liczbowym kodzie dziesiętnym ASCII i ukazane w kręgu zbożowym.

.

Podobny obraz w zbożu, jaki pojawił się w pobliżu Poirino, dnia 20-go czerwca 2011-go roku, ukazuje w swojej środkowej części dużą siedmioramienną gwiazdę. Jeszcze bardziej zastanawiające jest to, że układ siedmiu promieni po zewnętrznej stronie tego nowego kręgu w zbożu w Poirino zapisany jest w ósemkowym kodzie ASCII, i zdaje się określać tożsamość Artysty owego kręgu jako „Ea” lub „Enki”, który był bogiem z poza Ziemi starożytnego Sumeru. Zgodnie z dawnymi podaniami, On wraz z boginią Ninhursag utworzyli współczesnych ludzi poprzez krzyżówkę męskiego nasienia bogów z komórkami rozrodczymi pobranymi od pierwotnych mieszkańców żyjących już na Ziemi, co miało miejsce setki tysięcy lat temu.

Dokładny kod ASCII, który został użyty w Poirino, odczytywany zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół dużej siedmioramiennej gwiazdy jest następujący:

 

01000101   E
01100001   a
01000101   E
01101110   n
01101011   k
01101001   i
00100000   odstęp

 

 

 

Ten niesamowity kadr ukazuje również szereg „gwiazd” wokół siedmiu ramion, ale nie jest jasne, czy te symbole przedstawiają astronomiczne obrazy wokół wybuchającej komety  (jak w przypadku Lane End Down - „Zakończenie ścieżki u dołu”, czyli krąg w zbożu, odnośnik: http://www.zefdamen.nl/CropCircles/Reconstructions/2001/LaneEndDown01/laneenddown2001en.htm) czy raczej jakiś przemyślny kod matematyczny? Wygląda na to, że licząc oddzielnie każdy zestaw „gwiazd” widać je tak: „3344445”.

 

Q - 3344445?

A - wszechstronne białko wstrząsu cieplnego UspA1 - białko wiążące nukleotydy podobne do UspA, mające trzyczęściową budowę [Corynebacterium glutamicum ATCC 13032] znacznik genu: 3344445. Przecież to gen w naszym ludzkim DNA!!! (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3344445).

A teraz spójrz na to! Te dwa kręgi w zbożu kodują najbardziej współgrające ze sobą kosmiczne harmoniczne częstotliwości!

Pozwól mi wyjaśnić. Współcześni fizycy kwantowi twierdzą, iż cała materia fizyczna składa się jednocześnie z fal i cząstek.

Anunnaki zakodowali najbardziej harmonijne częstotliwości związane zarówno z Kosmiczną Fizyką Fal jak i Cząstek w tych dwóch kręgach zbożowych! Ale E=mc2 nie ma „składowej częstotliwości/fali w swoim równaniu. A może jest tak?

E – Energia    M – Masa    C – Prędkość światła

Krąg zbożowy E=MC2 z 2010 roku przedstawia gwiazdę sześcioramienną, która odnosi się do częstotliwości D-36Hz i jest przez nią tworzona, co można udowodnić dzięki Cymatyce.

 

D – częstotliwość 36 Hertzów. Cymatyczny obraz wody.

Równowartość energii (E) i masy (M) zależy od prędkości światła (C) i jest opisana przez słynne równanie. Prędkość światła wynosi 186 000 mil na sekundę (299 792 km/s). Tutaj jest jednak coś niesamowitego: 432Hz podniesione do kwadratu to prędkość światła! (Dokładność poniżej 1%).

 

I jest to częstotliwość 432Hz oparta na Siedmioramiennej Gwieździe, jaka jest zakodowana w kręgu zbożowym „Enki-Ea”. Są ze sobą powiązane! Tak więc (c) w równaniu Einsteina E=mc2 może być również rozumiane jako 432Hz podniesione do kwadratu, przez co wprowadza nowy składnik, którym jest częstotliwość!

Proszę zauważyć, że oba okręgi w zbożu: częstotliwość A 27Hz, tworząca siedmioramienną gwiazdę „Enki-Ea” oraz częstotliwość D 36Hz, tworząca sześcioramienną „E=mc2” mieszczą się w tych najbardziej harmonicznych wartościach częstotliwości!

I obie (częstotliwości) są powiązane z pitagorejskim strojem 432Hz czy też Diaspanem!

„Kiedy naukowcy dowiedzą się, że siedmioramienna gwiazda postępuje naprzód i odtwarza się w nieskończoność jako całość, nastąpi ogromny skok w postępie człowieka”. Bearcloud.

Teraz wiemy, że poprzez krąg zbożowy „Enki”, Enki z Anunnaki ukazuje nam, jak ważną jest częstotliwość 432Hz i zgodnie z tym nas prowadzi (uczy), czyli 4 oktawy niżej 432Hz (27Hz) (Diaspan A 432Hz) w postaci siedmioramiennej gwiazdy, jaka jest zakodowana w kręgu zbożowym „Enki”, więc nawet wykonali z niej babilońską mapę świata!

 

Tak więc krąg zbożowy „E=mc2” z 2010-go roku koduje części układanki równania „cząstka/masa” o częstotliwości D 36Hz (w odniesieniu do 432 Diaspana).

Krąg w zbożu „Enki-Ea” z 2011-go roku koduje części układanki równania fala/częstotliwość! - wskazując na kosmiczne częstotliwości 432Hz Diaspana.

Sprawdź Kwiat Życia nałożony na obraz cymatyczny sześcioramiennej gwiazdy D 36Hz, aby uzyskać więcej dowodów dla Twojego trzeciego oka!

 

Niech mi będzie wolno spróbować wyjaśnić, dlaczego poniższy obraz jest tak ważny.

Wszyscy tutaj wiemy, że fizyczna rzeczywistość jest kształtowana przez bardzo szczególną geometrię określaną jako „Świętą Geometrią”, taką jak ciąg Fibonacciego, Kwiat Życia itp.

Obecnie, dzięki nowym badaniom naukowym zwanym Cymatyką, dowiadujemy się również, iż sama częstotliwość tworzy geometrię.

(Cymatyka to dziedzina nauki, która bada dźwięk za pomocą zmysłu wzroku. W tym celu na przykład na wodę lub piasek oddziałuje się dźwiękiem, aby powstały wzory graficzne, Inaczej mówiąc jest to widoczne dla oka odwzorowanie dźwięku. Przypomnienie tłumacza).

Powstaje więc pytanie, które częstotliwości tworzą idealną geometrię? Które częstotliwości tworzą strukturę i wzór? Proszę pamiętać, że dzisiejszy strój muzyczny A-440Hz został opracowany w latach 40-tych przez nazistowskiego niby naukowca.

Proszę zwrócić uwagę na brak struktury i spoistości dźwięku o częstotliwości A-440Hz, zobrazowanym na wodzie. Tam nie ma prawie żadnej geometrii! (Zdjęcie poniżej - i dla porównania dźwięk o stroju muzycznym A-432, po stronie lewej).

Nasze ciało prawie w całości [około 80%] składa się z wody, a ponadto muzyki niewłaściwie dostrojonej do częstotliwości A-440Hz słuchamy codziennie w naszych telefonach, telewizorach, zestawach stereo, słuchawkach itd., częstotliwości, która, jak udowodniono, nie kształtuje struktury, jedności ani geometrii w sferze fizycznej!


Teraz proszę spojrzeć na strukturę utworzoną przez częstotliwość A-432Hz, częstotliwość światła.

„Uniwersalne dostrojenie do A-432Hz ma sens, ponieważ w naturalny sposób tworzy tak niesamowity rezonans w strukturze przestrzeni, jak dowodzi tego obraz częstotliwości 432Hz odtwarzanej w środowisku płynnym i obrazowanej - proces znany jako cymatyka. Historia tego, jak wszyscy skończyliśmy dostrajając nutę A do 440Hz jest długa, z wieloma różnymi czynnikami wchodzącymi w grę; chodzi o to, aby iść naprzód z naszą nową wiedzą z zakresu fizyki, częstotliwości, wibracji i Wszechświata w ogóle i pracować w kierunku zwiększenie spójności i rezonansu poprzez dostrojenie naszych umysłów, i mówiąc dosłownie naszych instrumentów muzycznych do naturalnie występujących wysoce rezonujących częstotliwości.” – Nassim Haramein.

Dlaczego A-432Hz?

W 1936-tym roku Amerykańskie Urząd Normalizacyjny zalecił, aby tonacja A powyżej środkowej tonacji C była dostrojona do częstotliwości 440Hz. Ta norma została przyjęta jako międzynarodowe uzgodnienie. Hmmm… Zastanawiam się dlaczego?

Uwierz mi, oni dokładnie wiedzieli co robią.

„Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, czy królestwo jest dobrze rządzone, czy jego moralność jest dobra czy zła, jakość jego muzyki dostarczy odpowiedzi". Konfucjusz.

No to jak teraz powiedzieć światu, że musimy ponownie przestawić międzynarodową tonację na A-432Hz?

A-432Hz, znane jako „A” Giuseppe Verdiego, jest alternatywnym strojeniem, które jest matematycznie spójne z Wszechświatem. Muzyka oparta na stroju 432Hz przekazuje dobroczynną, uzdrawiającą energię, ponieważ jest to czysty ton matematyki fundamentalnej dla Przyrody. Istnieje teoria, że zmiana stroju muzycznego z 432Hz na 440Hz została podyktowana przez nazistowskiego ministra propagandy, Josepha Goebbelsa. Użył go, aby zmusić ludzi do myślenia i odczuwania w określony sposób oraz uczynić ich więźniami określonej świadomości. Następnie około 1940-go roku Stany Zjednoczone wprowadziły strój muzyczny 440Hz na całym świecie, a ostatecznie w 1953 roku stało się to normą ISO16.

(Tutaj uściślenie: Jak czytamy na tajemnice-swiata.pl, inicjatywa zmiany stroju muzycznego pojawiła się w 1917-tym roku, a pomysłodawcą była rodzina Rockefellerów. I chociaż zamysł ten został odrzucona przez muzyków, to później rząd SZA zgodził się na tę zmianę, a następne były Niemcy i Anglia, które wprowadziły uniwersalną częstotliwość 440Hz w 1939-tym roku. Muzykę całego świata dostrojono do częstotliwości 440Hz w roku 1953-cim decyzją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.)


A co to jest częstotliwość 440Hz? [czyli 440 wibracji, drgań na sekundę].

A-440Hz jest nienaturalną standardową częstotliwością strojenia, usuniętą z symetrii świętych wibracji i podtekstów, która wypowiedziała wojnę podświadomemu umysłowi Człowieka Zachodu. W artykule zatytułowanym „Kontrola kultu muzycznego", dr Leonard Horowitz pisze: „Przemysł muzyczny charakteryzuje się tą narzuconą częstotliwością, która »zagania« populację ludzką w stronę większej agresji, pobudzenia psychospołecznego i uczuciowego niepokoju, robiąc ludzi podatnymi na choroby fizyczne."

Wystarczy wyjść na ulicę i rozejrzeć się dookoła. Co widzisz? Młodzież szkolną, młodych dorosłych w drodze do pracy, kobietę pchającą wózek z dzieckiem, mężczyznę wyprowadzającego psa, i co oni wszyscy mają ze sobą wspólnego? iPody lub odtwarzacze MP3! Przebiegłe, prawda?

„Jeśli chcesz odkryć tajemnice Wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji”. Nikola Tesla.

TPTB („The Powers That Be" – władza ustanowiona lub władza istniejąca) z powodzeniem obniża wibracje nie tylko młodego pokolenia, ale także reszty z nas. Te niszczące częstotliwości nakierowują myśli na zakłócenia, dysharmonię i rozłam. Dodatkowo pobudzają one również organ kontrolny ciała, mózg, do dysharmonijnego rezonansu, który ostatecznie wywołuje choroby i wojny.

To jest największą tajemnicą. Przez ponad 25 tysięcy lat Uniwersalna Prawda nie była dostępna dla ludzi z tego układu planetarnego. Teraz nareszcie jest ona odbierana na tej Planecie. Dogłębni poszukiwacze Prawdy, którzy są otwarci i gotowi, otrzymają ją.

Przez całą historię, liczne wskazówki i podpowiedzi dotyczące geometrii i częstotliwości wpatrywały się w nas, wzywały nas i czekały, aż ułożymy je na miejscu, jak kawałki wielkiej układanki. Tutaj, u progu nowej ery, ta dźwiękowo-geometryczna układanka jest wreszcie bliska ukończenia, odsłaniając elementy języka opartego na energii, częstotliwości i formie.

 
Jak to wykorzystamy? Z kim będziemy się komunikować, porozumiewać? Teraz, gdy znamy podstawy tego nowego języka, być może jesteśmy gotowi do rozpoczęcia rozmowy… ponownie?

The cyfrowe zbieżności są zbyt przekonujące…. Na całym świecie przez tysiące lat ludzkość czciła pewne ciągi cyfr: 108, 144, 360, 432, 1080, 2160. Ale dlaczego? [Uwaga: suma każdego ciągu tych cyfr to 9! Warto sprawdzić, jaka jest symbolika boskiej dziewiątki.]

Co takiego jest w tych i wielu innych cyfrach, że poruszają coś tak głęboko w nas, że włączamy je do naszych legend i duchowych wierzeń?

 

Odpowiedzią mogą być harmoniczne częstotliwości. Częstotliwości dźwięku mierzymy w cyklach wibracji na sekundę, a cyfry wymienione powyżej - gdy są odtwarzane jako częstotliwości - tak się składa, że odzwierciedlają dokładne wzorce harmoniczne występujące w Przyrodzie. Rzecz w tym, że jednostka czasu znana jako „sekunda" nie istniała aż do niedawna w naszej historii, więc skąd nasi przodkowie mogli wiedzieć o tych harmoniach? Tutaj rąbek tajemnicy naprawdę się nie uchyla. Widzisz, sześć-dziesiętny system matematyczny, który doprowadził do powstania sekundy ma nie tylko tysiące lat, ale został wręcz „podarowany" ludzkości przez „Niebiańskich Przybyszów, którzy zawitali do nas z nieba” – Anunnaki!